TENSİYOMİYOGRAFİ (TMG)

 

Tensiyomografi (kısaca TMG) ​​kas kontraksiyon hızını ve kas sertliğini tam olarak ölçen, kanıta dayalı bir yöntemdir. Performans, spor hekimliği ve araştırmalarda kullanılır.

Tensiyomiyografi invaziv olmayan, pratik, hızlı ve güvenilir olan hızla gelişen bir teknolojidir. Rehabilitasyonun veya eğitimde sağlanan ilerlemenin sayısallaştırılmasına yardımcı olur ve sonuç olarak belirli bir tedavi protokolünün etkinliğinin nesnel bir değerlendirmesini yapar. Öngördüğü spesifik kas kasılma özellikleri, bireysel kasların durumuna dair gerçek bir fikir edinmek isteyen tıp uzmanları ve performans personeli için önemli parametrelerdir.

TMG S1’in güçlü yönleri arasında yalınlık, esneklik ve sahadaki ve dışındaki diğer yöntem ve uygulamalarla uyumluluğu sayılabilir. Sporcularun birkaç dakika içinde profilleri çıkarılabilir, izlenebilirler ve rehabilitasyon veya eğitim sırasında yönlendirilebilirler.

Statik medikal görüntülemenin aksine, TMG S1, aşırı maliyetlere ve zamana gerek duymadan kasların gerçek işlevsel kabiliyetini ortaya koyar.

Değerlendirmeler ağrısızdır, sporcu tarafından hiçbir çaba gösterilmesini gerektirmez ve yaranın akut aşamaları sırasında bile, temel, açık ve objektif kriterler elde etmek için gerçekleştirilebilirler.

Araştırmacılar, spor hekimliği ve performans uzmanlarının hepsi kararların daha hızlı alınması ve daha fazla bilgi sahibi olabilmek için ilgili ve nesnel bilgilere ihtiyaç duyarlar. TMG S1 bunu verimli, hızlı ve basit bir şekilde sağlar. Ayrıca kas fonksiyonu ile ilgili verilerin bilgilendirici değeri başka herhangi bir yöntemle kopyalanamaz.

PERFORMANS

 • Eğitim planlarını bireyselleştirin.
 • Sporcuların profillerinin hazırlayın.
 • Sakatlanmaları önleyin.
 • Kinetik zincirlerdeki zayıf bağların tespit edin.
 • Hazırlıklı olmayı izleyin.

​TMG, sporcunun kas profilini çıkarır, böylece hangi kasların daha hızlı, güçlü olması gerektiği veya belirli bir kasın rahatlamasına gerek duyup duymadığınız hakkında bilgi elde edersiniz. Koçlar, performansı ve tarama risklerini artırmak konusunda onları zorlayan ihtiyaçlarla karşı karşıyadırlar. TMG, sporcular hakkında ayrıntılı ve niceliksel bilgiler sunarak antrenörlerini destekler.

SPOR HEKİMLİĞİ

 • Fonksiyonel kas bozukluklarını objektif olarak değerlendirin.
 • Riskleri yönetmin.
 • Tarama ve değerlendirme yapın.

Tıp uzmanları, risklerin taranması, yaralanmaları azaltma ve oyuna geri dönüşün tekrar yaralanmaya neden olmamasını sağlamak gibi zorlu yükümlülüklere sahiptirler. TMG bu üç sorunu hızlı, hassas ve objektif bir şekilde çözebilir

ARAŞTIRMA

 • Görünür bilimsel yayınlar için destek olur.
 • Akut ve kronik kas değişikliklerinin teşhisini yapabilir.
 • Kas kompozisyonunun invaziv olmayan şekillerde belirleyebilir.
 • Bölgesel kas yorgunluğunun tespiti yapabilir.

Tensiyomiyografi, dünyanın en prestijli araştırma kurumlarının bazıları tarafından kullanılmakta ve kasın kasılma / rahatlama kapasitesinde akut veya kronik değişiklikler tespit etmelerine yardımcı olmaktadır. Belirli bir yayında sunulan bilgilerin yeniliği, ilgi düzeyi ve güvenilirliği, etkisini önemli ölçüde etkiler. Tensiyomiyografi, 100’den fazla bilimsel makalede kullanılmıştır.

 

TMG ÖLÇÜM PROTOKOLÜ

Tensiyomiyografi (TMG) izometrik koşullar altında radyal kas karnının yer değiştirmesini izlemek için kullanılır. Pozisyon değişim sensörü kas karnının üstündeki en geniş alanda teğetsel düzleme dik olarak yerleştirilir. Kasılma sırasında kas karnının yer değiştirdiği (genişleme) gözlemlenir ve izlenir.

Deneysel kurulum pazıların (BB) izometrik seğirme kasılma tepkilerini harekete geçirmek ve ölçmek için kullanılmıştır. TMG sensörü kısa elektrik uyarıcıları ile uyarılan seğirme kasılmaları sırasında kasların radyal yer değiştirmesini ölçer. Uyarıcı elektrotlar doğrudan deriye yerleştirilir.

Kas kasılması tek seferlik elektrik uyarıları ile ortaya çıkar. TMG sensörünün etrafına iki adet kendinden yapışkanlı elektrot yerleştirilir. Anot distal olarak, katot ise proksimal olarak ölçme noktasından 20-50 mm mesafe bırakılarak yerleştirilir. İki kutuplu elektrik stimülasyonu, süresi 1 ms olan tek bir DC darbesinden oluşmaktadır.

 

TMG PARAMETRELERİ

 • Elektrik çarpması ile kasılmanın %10’u kadar süreyi ifade eden gecikme süresi (Td)
 • Kasılmanın% 10 ila% 90’ı içeren süreyi ifade eden kasılma süresi (Tc)
 • Kasılmanın% 50’si ve % 50’si ile ifade edilen devam etme süresi (Ts)
 • Rahat düzenleme% 90 ila % 50’si arasındaki ifade edilen süre (Tr)
 • Kas kasılmasının maksimal genişliğini ifade eden yer değiştirme (Dm)

Daha fazla bilgi alın

Cihazlarımızla ilgili bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.