Myoton Pro Dijital Palpasyon Cihazı

Myoton teknolojisinin uygulanması, tıbbın ve sporun birkaç alanında yüzeysel iskelet kasları, tendonlar ve diğer yumuşak dokuların durumu hakkında çok değerli bilgiler sağlar.

Kasların işlevsel durumunu belirlemede biyomekanik özelliklerin önemi son zamanlarda daha net bir şekilde anlaşılmıştır. Myoton, Ton, Sertlik ve Elastikiyetin kas sağlığı ve fiziksel durumu ile nasıl ilişkili olduğunu daha iyi anlamamıza olanak tanır.

Bu yeni bilgi seti, tıbbi müdahaleler, spor egzersizleri, simetri, yaralanmalar ve yaşlanma gibi çeşitli faktörlerin ilerleme ve etkililik açısından nesnel değerlendirmesini kolaylaştırır. Potansiyel olarak, Myoton teknolojisi, kas-iskelet sistemi bozukluklarını, hastalıkları veya erken dönemdeki yaralanma riskini tespit etmeye yardımcı olabilir, böylece önleyici önlemler ve uygun tıbbi tedavi zamanında sağlanabilir.

Mevcut bilimsel literatür, güvenilirlik, geçerlilik ve uygulanabilirlik hakkında daha fazla bilgiyi buraya tıklayarak bulabilirsiniz.

Birçok tıbbi alanda, Myoton teknolojisinin, kas anormalliklerini ve tedavi etkililiğini değerlendirerek değer kattığı alanlar tanımlanmıştır.

 • Fizyoterapi
 • Nöromusküler manuel terapi
 • Onkoloji
 • Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp
 • Nöromusküler kontrol
 • İlerleme izleme
 • Hipokinezi
 • Temporomandibular bozukluk
 • Kas-iskelet sağlığı
 • Kas Hastalıkları
 • Orofasiyal kaslar
 • Pediatri
 • Nörodejeneratif bozukluk
 • Miyofasya
 • Bel ağrısı
 • Ortopedi
 • Nefroloji
 • Endokrinoloji
 • Romatoloji
 • Diyabet
 • Kas-iskelet bozukluğu
 • Nöroloji

Myoton uygulaması, nörolojik uygulamayı, tedavi etkililiğinin nesnel ve güvenilir bir şekilde değerlendirilmesini kolaylıkla erişilebilir kılarak zenginleştirebilir.

 • Kas-iskelet rehabilitasyon

Doku mekanik özelliklerinin – elastikiyet ve sertlik gibi – doğru bir şekilde değerlendirilmesi, kas-iskelet bozukluklarında rehabilitasyon ve tedavi etkililiğinin değerlendirilmesinde önemli bir rol oynar.

 • Mesleki Sağlık

Myoton teknolojisi, fiziksel aşırı yükleme nedeniyle meydana gelen kas-iskelet bozukluklarının teşhisini önemli ölçüde iyileştirebilir.

 • Uzay Tıbbı / Yerçekimi Fizyolojisi

Myoton teknolojisi, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) mikrogravite ortamlarında mürettebat üyelerinin kas durumundaki değişiklikleri izlemek için tasarlanmıştır.

 • Gerontoloji / Yaşlanma

Myoton parametreleri, yaşlanmanın ve yaşlı bireylerdeki patolojik durumların etkilerini değerlendirmek için esas olan kas sağlığının yeni biyobelirteçleridir.

Çeşitli spor alanlarında yapılan çalışmalar, Myoton’un eğitim ve iyileşme sürecinde kasların fiziksel durumunu izlemek için kullanışlı bir araç olduğunu göstermektedir.

 • Isınma / İyileşme
 • Denge / Postür kontrolü
 • Nöromusküler tepki
 • Ürün geliştirme
 • Spor beslenmesi
 • Kas gelişimi / Performans

Kas sertliği, dinamik aktivitelerin performansıyla ilişkilidir ve antrenman yükünün kas fiziksel durumu üzerindeki etkisini değerlendirmek için kullanılabilir.

 • Yorgunluk / Aşırı antrenman

Myoton, kas yorgunluğunun ve aşırı antrenmanın nicel değerlendirmesi için güvenilir bir araçtır.

 • Kas simetrisi

Yüzde 10’dan fazla farklılıkla belirginleşen iki taraf arasındaki simetri, anormallik göstergesidir.

 • Sakatlanma Önleme

Anormal derecede yüksek kas sertliğinin ve düşük elastikiyetin tespiti, kas sakatlanmalarını önlemeye yardımcı olur.

 • Sakatlıktan Kurtulma

Sakatlığa uğramış dokunun sağlam tarafla karşılaştırılması, iyileşmenin ilerlemesini değerlendirmeye olanak tanır.

İlgili Kaslar

Myoton ile birçok yüzeysel kas, tendon ve diğer yumuşak dokular ölçülebilir. Aşağıdaki liste, spor performansı, yaralanmalar veya tıbbi durumlarla ilişkilendirilen ve Myoton ile erişilebilen en ilgili kasları sunar.

Yüz

 • Yüzeysel Masseter
 • Orbicularis Oris

Boyun

 • Semispinalis Capitis
 • Sternocleidmastoid

Gövde ve Omuz

 • L4’te Lumbar Multifidus
 • Longissimus Thoracis
 • Trapezius

Üst Ekstremite

 • Deltoid
 • Extensor Digitorum
 • Brachoradialis
 • Biceps Brachii

Alt Ekstremite

 • Tibialis Anterior
 • Plantar Faschitis (Fascia)
 • Achilles Tendon (Aşil Tendonu)
 • Soleus
 • Gastrocnemius Lateralis
 • Gastrocnemius Medialis
 • Semitendinosus
 • Biceps Femoris
 • Patellar Ligament (Diz Kapağı Bağı)
 • Vastus Lateralis
 • Vastus Medialis
 • Rectus Femoris (Düz Karın Kası)

MyotonPRO Dijital Palpasyon Cihazı

MyotonPRO, yumuşak biyolojik dokuların dijital palpasyonu için invaziv olmayan, güvenilir ve hassas bir çözüm sunar. Cihaz yüzeysel iskelet kaslarını, tendonları, bağları, yağ dokusunu ve cildi ölçer.

MyotonPRO, taşınabilir bir cihaz olup, akıllı telefon boyutundadır ve kullanımı hızlı ve kolaydır. Bilimsel araştırmalar, pratikliğini ve çok yönlülüğünü kanıtlamıştır.

Mevcut MyotonPRO modeli yalnızca araştırma amaçlı kullanım için tasarlanmıştır.

 

Ölçüm Yöntemi

Doğadan ilham alınarak tasarlanan, Myoton, yiyecek bulma, gezinme ve iletişim için vahşi yaşam tarafından kullanılan bir temel teknik olan “dokun ve dinle” yöntemini uygular.

Bu nedenle, Myoton, Mekanik Dinamik Yanıt yöntemi olarak tanımlanan bir ölçüm yöntemi kullanır.

Bu yöntem, mekanik hassas bir uyarı, fiziksel yer değiştirme ve titreşim ivme sinyali biçiminde dinamik doku yanıtının kaydedilmesini ve sonraki olarak Gerilim Durumu, Biyomekanik ve Viscoelastic özellikleri karakterize eden parametrelerin hesaplanmasını içerir.

Bilimsel Temel için Beş Parametre

Güçlü bir bilimsel temel oluşturmak amacıyla Myoton, güvenilirlik ve geçerlilik için beş parametrenin tümünün analiz edilmesini araştırmacılara teşvik eder.

Miyometri yöntemi dört ana aşamadan oluşur:

1) deri altı yağ dokusuna ön kompresyon uygulaması

2) kasa hafif bir mekanik dürtü uygulanması

3) kasın tepkisinin bir ivme sinyali şeklinde kaydedilmesi

4) daha sonra parametrelerin hesaplanması

Neleri Ölçebilir?

 

Sınırlamalar

Standart bir yapılandırma ile Myoton teknolojisi, aşağıdakilerin ölçümü için kullanılamaz:

 • Kas grupları, çünkü tek bir kas için tasarlanmıştır.
 • İnce kaslar (< 3mm)
 • Küçük kütleli kaslar (< 20 g)
 • Dokunamadığınız kaslar
 • Diğer dokuların katmanları altında bulunan derin kaslar
 • Deri altı yağ ile kaplı kaslar (>20mm)
 • Yumuşak biyolojik doku olarak kategorize edilmeyen dokular

Daha fazla bilgi alın

Cihazlarımızla ilgili bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.