Spinal Mouse-Omurga Tarama Cihazı


OMURGA TARAMA SİSTEMİ
IDIAG M360

(Omurganın Radyasyonsuz Değerlendirilmesi)

Idiag M360 sagittal ve frontal düzlemlerde omurga şeklini ve omurganın hareketliliğini belirlemek için tasarlanmış yüksek teknoloji ürünü bir elektronik cihazdır. Cihaz ölçümleri, kurulu verilerin doğruluğu, objektifliği ve görüntüsü bakımından benzersizdir.

Idiag M360 ile omurga analizi basit, hızlı ve doğru şekilde yapılabilmektedir. Bununla birlikte en önemli avantaj hem hastalar hem de kullanıcılar için güvenliği ve kolaylığı önemli ölçüde artıran ve maliyet-fayda oranında önemli bir iyileşmeye yol açan, invazif olmayan ve radyasyon içermeyen bir analizde yatmaktadır. Idiag M360 hastanın omurgası boyunca el ile tutulur ve omurganın sivri spinözlerini takip ederek ölçüm alınmaktadır.

 

 

Teşhis

Hedefli tedaviler için bireysel omurga analizleri.

Optimize tedavi sonucu ve azalan riskler

 

 

Terapi izleme

Basit, anlaşılması kolay grafikler şeklinde şeffaf hasta bilgisi.

Tedavi sonucunu belgelemek için omurganın geometrisi hakkında kesin veriler.

Tedbir

Herhangi bir anormalliğin, geriye dönük geometri, stabilite ve mobilite tespiti ile belirlenmesi.

Başarılı tedavilerin geliştirilmesi için ilgili klinik verilerin üretilmesi.

Bilimsel olarak kanıtlanmış ve güvenilir yazılım algoritması aşağıdaki klinik olarak önemli parametreleri ve daha fazlasını hesaplar:

  • Sagittal ve frontal düzlemlerde duruş ve hareketlilik
  • Her bir spinal segmentin hareketliliği ve konumu
  • Hiper hareketlilik
  • Postural beceriler
  • Pelvik pozisyon
  • Omurga uzunluğu
  • Skolyoz tedavisi sonuçlarının karşılaştırılması
  • Terapötik tedavi sonuçlarının karşılaştırılması
  • 3 boyutlu representasyon
  • Düzgün Postür ve Omurga sağlamak için egzersiz programlar

 

Daha fazla bilgi alın

Cihazlarımızla ilgili bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.