LUNGEST LAB

 

Lungtest LAB, MES tarafından tasarlanan ileri modüler bir Solunum Fonksiyon Testi cihazıdır. Bu cihaz, geniş bir pulmonolojik test yelpazesi için tasarlanmış olup ölçümlerin bilgisayar analizini gerçekleştirebilir. Herhangi bir Microsoft Windows sistemine sahip bir bilgisayar tarafından çalıştırılabilir. Bu konsept, Solunum Fonksiyon Testi sisteminin yeni öğelerin neredeyse sınırsız bir şekilde eklenmesine olanak tanır. Lungtest LAB, üreticiye geri gönderilmeden herhangi bir gereksinime uygun bir şekilde monte edilebilir ve anında yükseltilebilir.

Lungtest LAB, tüm ATS/ERS standartlarına tamamen uyumlu olup, herhangi bir hastane bölümü veya doktor ofisinde hassas ve güvenilir veriler için mükemmel bir araçtır.

Hava Tüpleri Başlık Sayesinde Ortadan Kaldırıldı

Cihazlarımızdaki akım dönüşümünün başlıca değişikliğini hayata geçirdik.

Pnömotakograf MES DV 40’tan gelen akış sinyalini başlık yanında dijital bir forma dönüştürebilen ve bir ana üniteye kablo ile iletebilen yeni bir buluş geliştirdik ve Patent’ini kaydettik. Artık dijital bir pnömotakigraf üretiyoruz.

Lungtest Lab – İleri Modüler Solunum Fonksiyon Testi Sistemi

Lungtest LAB, yüksek kaliteli ölçümler ve mükemmel tekrarlanabilirlik sunan tam bir Solunum Fonksiyon Testi laboratuvarı için modüller sunar. Modüler, sadece gereken test özelliklerini seçerek Lungtest LAB’ı yapılandırmayı mümkün kılar. Spirometriyle faaliyetlerine başlamak isteyen kullanıcılarımız , sadece spirometri ölçümlerine izin veren Lungtest Basic’in temel bir sürümünü satın alabilirler, ancak bu temel sürümün, Lungtest Lab’ın tamamı için temel olabileceğini bilmelidirler.

– Değiştirilebilir ölçüm başlıkları – antibakteriyel filtre olmadan – muayene edilen hastayı solunum yolu enfeksiyonlarından tamamen korur.

– Başlık yakınında dijital forma dönüştürülen akış mevcuttur.

– Hava tüpleri ortadan kaldırılmıştır.

– Başlık değiştirildikten sonra hemen kullanıma hazırdır.

– ATS/ERS standartlarına uygun olarak testin doğruluğunun otomatik olarak kontrol edilmesini sağlar.

– Doğru bir şekilde gerçekleştirilen muayenenin kalitesinin A-F ölçeğine göre otomatik olarak değerlendirilmesini sağlar.

– Otomatik diyastolik test değerlendirmesi sağlar.

– Otomatik teşhis sistemi etkinleştirme olanağı vardır.

– Sonuçların tahmini değerlerle karşılaştırılması yapabilir.

– Standart sapmaların ve yüzdeliklerin hesaplanmasını sağlar.

– Esnek sistem yazılımına sahip açık veritabanı bulunur.

– İstatistik programlara veri iletimi yapabilir.

– Bağımsız PC işlemleri yapabilir.

– Kullanıcıya kendi bilgisayarına kurabilme olanağı tanır.

Lungtest LAB sistemi, aşağıdaki hasta verilerini girmeye olanak tanır:

ad, soyad, doğum tarihi, ağırlık, boy, cinsiyet, kimlik numarası, yukarıda listelenen verilere ek olarak adres, çalışma yeri, sigorta, hastalık türü, muayene doktoru, teşhis, tarih numarası, hastane servisi, testi gerçekleştiren kişinin adı.

Spirometri – belirlenen parametreler:

VC, IC, ERV, TV, IRV, MV, BF.

Akış/hacim döngüsü – belirlenen parametreler:

FEV0.5, FEV0.75, FEV1, FEV2, FEV3, FEV6, FVC EX, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MEF@FRC, FEF75/85, FEF25/75, FEF 0.2-1.2, VPEF, TPEF, FET, TPEF%FET, MEF50% FVC EX, FEV1% FVC EX, FEV1% VC, FEV1/PEF, VCmax, FEV1% VCmax, FEV1% FEV3, FEV1% FEV6, BEV, BEV%FVCex, TC25/50, MTT, AEX, FVC IN, FIV1, PIF, MIF50, FIT, TPIF, VPIF, TPIF%FIT, FEV1% FVC IN, MEF50/MIF50, PEF/PIF, FEV1/FIV1, FET%FIT, TTOT.

Maksimum Dakikalık Ventilasyon – belirlenen parametreler:

MVV, BF, BR

Bronkodilatasyon Öncesi/Sonrası

Bir ilaç alımından sonra test tekrarlandığında, ikinci testin sonuçları ilaç alımından önceki testin sonuçlarına göre değerlendirilir. Her başlangıç testi PRE olarak işaretlenir ve kaydedilen sonuçların yorumlanmasını kolaylaştırmak için ilaç alımını takip eden test POST olarak işaretlenir. Yazılım, ERS’ye uygun diyastolik bir testin otomatik değerlendirmesine olanak tanır.

Genellikle tahmini değerler ERS’ye göre hesaplanır, ancak Lungtest Lab yazılımı GLI, NHANES III, Kuster, Hankinson, Falaschetti dahil olmak üzere 31 yazarı içermektedir.

Hasta verileri, Microsoft SQL veritabanında saklanır ve verilere çeşitli yollarla erişme ve raporlama esnekliği sunar, ayrıca sonuçların standart istatistik programlarına ve HL7 protokolü kullanarak ağa iletilmesine olanak tanır.

Trend raporları, önceki hasta ziyaretlerinden gelen verilerin yazdırılmasına ve çizilmesine izin verir, böylece ilerleme takip edilebilir.

Lungtest Lab, sonuçların ve sonuçların karşılaştırmalarının kullanıcı tarafından tasarlanmış renkli veya siyah beyaz formatlarda yazdırılmasına olanak tanır.

BAŞLIK MES TİPİ DV 40 Boyutlar 205x140x50 mm

DV 40 ölü boşluk 38 ml Ağırlık (PC ve yazıcı olmadan) 0,7 kg

DV 40 başlık direnci < 0,9 cmH2O, 14 l/s akışında Güç kaynağı 230V 50 Hz

Akış aralığı +/- 20 l/s Güç tüketimi 15 VA

Akış ölçüm hassasiyeti < %2 Ortam koşulları %20-%100 nem

Akış çözünürlüğü 2,4 ml/sn -10 – +50°C

Kullanılabilir akış çözünürlüğü +/- 10 ml/sn 550-1200 hPa

Hacim aralığı +/- 10 l

Hacim ölçüm hassasiyeti < %2

Hacim ölçüm çözünürlüğü +/- 10 ml

Daha fazla bilgi alın

Cihazlarımızla ilgili bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.