RehaIngest Yutma Değerlendirme ve Tedavi Cihazı

RehaIngest Nedir?

RehaIngest, yutma sırasında laringeal aktivitenin ölçülmesi ve görselleştirilmesi için kullanılan portatif bir sistemdir . Özellikle inme, travmatik beyin hasarı, servikal spinal kord yaralanması ve tümör hastalıklarının sonrasında oluşan disfaji hastalarda teşhisi destekler .
RehaIngest, elektromiyografi (EMG) ve biyo-empedans (BI) ölçümlerini birleştiren, yutma hakkında değerli bilgiler sağlayan ilk sistemdir . RehaIngest yazılımı bulunan bir tablet bilgisayardan, ölçüm modülünden, kablolardan ve yapışkan ölçüm elektrotlarından oluşur.

RehaIngest nasıl çalışır?

RehaIngest hem submental kasların aktivitesini (EMG) hem de yüzey elektrotları aracılığıyla yutak (pharynx) direncindeki değişimi (EMG) ölçer. Sadece EMG ölçümü ölçüm sırasında baş hareketleri, öksürük veya boğaz temizleme nedeniyle yanlış sonuçlara neden olur. Biyoempedansın ölçülmesinin ön şartı, akımın vücuda girmesidir.

Elektrot konumlandırma

Yutma sırasında, biyosinyaller tipik bir seyir gösterir. Biyo-empedanstaki değişim yutma sırasında hyoid ve gırtlak hareketiyle ilişkilidir. Hioidin lateral ucunda, her iki taraftaki hyoid ve tiroid kıkırdak arasına bir ölçüm elektrodu bağlanır.  Mevcut iki elektrot, sternokleidomastoid kasının boynunun her iki tarafına yerleştirilir. Sağ veya sol elmacık kemikleri seviyesinde ilave bir referans elektrot vardır. Elektrotların doğru yerleştirilmesini sağlamak için bir şablon geliştirilmiştir.

Yutmaya özgü parametreler nelerdir?

Muayene sırasında ölçüm eğrileri RehaIngest yazılımında görüntülenir. Arka planda çalışan bir algoritma, gerçek zamanlı olarak bir model saptama gerçekleştirir. Tespit edilen yutkunmaları doğrudan ölçüm eğrileri üzerinde işaretlenir. Yutma hızının yanı sıra gırtlak yüksekliğinin süresi ve derecesi hakkında grafiksel bir geri bildirim paralel olarak görüntülenir. Geri beslemenin renk işaretleri, yutmanın sağlıklı referans yutkunmalara oranı hakkında bilgi sağlar.

RehaIngest'in temel faydaları nelerdir?

RehaIngest, disfaji terapisi ve teşhisinde terapistleri veya araştırmacıları destekleyebilir. Palpasyon olmadan ve hastayı çok fazla gözlemlemek veya müdahale etmek zorunda kalmadan hastaların gırtlak yüksekliğini ölçmeye olanak tanır.