Dünyayı sonsuza dek değiştiren Galileo'den sonra…

Trigno ™ Galileo (dEMG) sensörü normal / dinamik insan hareketi sırasında sinirsel bilgileri kaydetmek için kullanılan ilk bilimsel araçtır. Bu non-invazif EMG sensörü cildin yüzeyindeki kas aktivitesinin yakınlık kayıtları için tasarlanan ilkler arasındadır - hem görebildiğimiz nöral bilgilerin hem miktarını hem de kalitesini arttırır. Trigno ™ Galileo Analytics yazılımı araştırmacılara araştırma yapma fırsatı sunmaktadır: Doğal hareketler sırasında kas gücü, kas becerisi, hareket koordinasyonu, dengede normallik ve eksiklikler saptanabilmesini sağlamaktadır.

Trigno ™ Kablosuz Sistemiyle uyumlu

Galileo Analytics Yazılımı

Motor Ünitesi Ayrıştırma (dEMG) & Raporlama

Diz fleksiyonlarının ve ekstansiyonlarının aktivasyonunu bisikletin güç ve geri kazanım fazlarıyla ilişkilendirir.


Üst ekstremite kıvrımlarındaki kuvvet antrenmanı tekrarları boyunca motor ünite ateşleme davranışındaki değişiklikleri izleyin.


Plyometric sıçramaların kalkış ve iniş sırasında Gastrocnemius motor ünite aktivasyonunu ölçün.


Motor ünite ateşleme özellikleri ile yürüyüşün farklı fazları arasındaki ilişkileri araştırın.


Alt ekstremitenin çömelme sırasında konsantrik ve eksantrik aktivite ile motor ünite kontrolünü değerlendirin.