Mitsar Klinik ve Araştırma EEG Sistemleri

En sık kullanılan beyin görüntüleme tekniklerinden biri Elektroensefalografi'dir. Elektroenfalografi, kafa derisine yerleştirilen elektrotları kullanarak elektriksel aktiviteyi ve beyin dalgalarını kaydeder. Beyindeki elektriksel aktivitenin ölçülmesi yararlıdır, EEG çok yüksek bir zaman çözünürlüğüne sahiptir ve bilişin gerçekleştiği zaman çerçevesinde bilişsel süreçleri yakalar.
EEG ucuz, hafif ve portatiftir. bu nedenle gerçek dünyadaki ortamlarda daha esnek veri toplanmasına izin verir.
EEG, davranışsal tepkilerin yokluğunda bilişsel-duygusal işlemeyi izler. Beyin süreçleri sonuçta davranışları yönlendirir. Bununla birlikte, yanıt inhibisyonu, yaratıcılık veya meditasyon gibi zihinsel süreçlerle ilgileniyorsanız, davranışsal etkiler çok ince olabilir. Aksine, bu süreçler ayırt edilebilir elektrikli beyin aktivasyonu ile birlikte EEG için ideal adaylardır.
EEG ile beynin nasıl çalıştığı, hangi beyin bölgelerinin aktif olduğu ve nasıl etkileştikleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

UZUN SÜRELİ GÖRÜNTÜLEME- DEVAMLI EEG

RUTİN KLİNİK EEG

NÖROBİLİM ARAŞTIRMA