Hayvan Biyomekaniği

Hayvan ve insan uygulama alanı arasında, ele alınan sorular ve problemler bakımından benzerlikler bulunmaktadır. Örneğin, yaralanmaların erken bir aşamada tespit edilmesi ya da yarışmalar kazanmak için en uygun hareket modelinin bulunması isteği, ölçüm nesnesinin bir hayvan ya da insan olması durumunda, bağımsız çıkarlardır. Hem iç hem de dış mekanda at ve köpek hareketlerini hassas bir şekilde ölçmek için araçlar sağlıyoruz. Dizi kodlu aktif makerlarımız kullanarak atın takibi tamamen yeni bir seviyeye çekilir.

Hayvan Araştırmaları